Tutkimustieto

Kylmähoito

Kylmä aiheuttaa pienten verisuonten supistumista ja hidastaa aineenvaihduntaa kudoksessa, jolloin kudoksen hapentarve pienenee (1). Tutkimusten mukaan polveen kiinnitetty jääpussi vähentää alueen valtimoverenkiertoa 38 %, pehmytkudosten verenkiertoa 26 % ja luussa tapahtuvaa aineenvaihduntaa 19 % (2). Kylmän on havaittu vähentävän kipua aistivien reseptorien aktiivisuutta sekä alentavan hermojen johtumisnopeutta (3). Kylmähoidolla voidaan vähentää myös lihaksen supistumista esimerkiksi lihaksen krampatessa (1).

Suomennettu tiivistelmä artikkelista "Kylmähoito akuuteissa nilkan nyrjähdyksissä".

Lämpöhoito

Lämpö aiheuttaa kudoksissa verisuonten laajenemista ja siitä johtuvaa kapillaarivirtauksen lisääntymistä (4). Kapillaaripaineen noustessa hapen, ravinteiden ja valkosolujen kulkeutuminen kudokseen kasvaa sekä imunestekierto vilkastuu. Kutisviskeraalisen refleksin johdosta verisuonet laajenevat myös muualla samasta segmentistä hermotuksensa saavissa kudoksissa. Lämpötilan noustessa kudoksen aineenvaihdunta vilkastuu. Kudoslämpötilan nosto yhdellä asteella lisää aineenvaihduntaa paikallisesti 10 - 15 % (5). Tämä auttaa kudosta esimerkiksi paranemisprosessissa, jolloin sekä anaboliset että kataboliset reaktiot nopeutuvat ja aineenvaihdunnassa tarvittavat ja vapautuvat tuotteet saadaan nopeasti kuljetettua kudokseen sekä sieltä pois. Lämpö lisää kollageenin joustavuutta ja parantaa näin kudosvenyvyyttä, rentouttaen lihaksia ja edesauttaen lihasjännitysten laukeamista. Lämmön vaikutuksesta on havaittu myös nivelten liikkuvuuden paranemista (6, 7).

Suomennettu tiivistelmä artikkelista "Akuutin alaselkäkivun lämpöhoito selkävyöllä osoittautui selvästi tehokkaammaksi kuin ibuprofeeni tai parasetamoli".

Suomennettu tiivistelmä artikkelista "Lämpövyön käyttö vähentää rasituksen jälkeistä viivästynyttä alaselkäkipua". PDF

Yhteenveto kylmän ja lämmön fysiologisista vaikutuksista

Oire Kylmä Lämpö
Kipu
Lihaskramppi
Aineenvaihdunta
Veren virtaus
Tulehdus
Turvotus
Kudosten joustavuus

Kirjallisuutta

  1. Taber C, ym. Measurement of reactive vasodilation during cold gel pack application to nontraumatized ankles. Phys Ther 1992;72:294-299 :: Physical therapy, PubMed, Google Scholar
  2. Ho SS. The Effects of ice on blood flow and bone metabolism in knees. Am J Sports Med 1994;22:537-540 :: DOI, PubMed, Google Scholar
  3. Nadler SF, ym. Pain relief runs hot and cold. Biomechanics 2001;8:1 :: Artikkeli ei saatavilla, BioMechanics
  4. Kilpeläinen A. Kylmä- ja lämpöhoitojen fysiologiaa. Kirjassa: Lääkkeet ja lisäravinteet urheilussa. Toim. Alaranta A, Hulmi J, Mikkonen J, Rossi J, Mero A. Nutrimed Oy, 2007 :: NutriMed
  5. Cameron MH. Thermal agents: Physical principles, cold and superficial heat. Kirjassa: Physical Agents in Rehabilitation: From Research to practice. Toim. Cameron MH. WB Saunders Co., Philadelphia, USA, ss 149-175, 1999 :: Elsevier, Google Scholar
  6. DeLisa JA, Gans BM (Toim.). Rehabilitation medicine. Principles and practice. 2. painos. J.B. Lippincott Company, Philadelphia, USA, 1993 :: Lippincott Williams & Wilkins, Google Scholar
  7. Lehmann JF. Therapeutic heat and cold. 3. painos. Williams & Wilkins, Baltimore, USA, 1992 :: Lippincott Williams & Wilkins, Google Scholar
  8. Nadler SF, ym. The Physiologic basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician 2004;7:395-399 :: Pain Physician, PubMed, Google Scholar