Akuutin alaselkäkivun lämpöhoito selkävyöllä osoittautui selvästi tehokkaammaksi kuin ibuprofeeni tai parasetamoli

Pitkäkestoinen lämpövyön käyttö osoittautui selvästi tehokkaamaksi alaselkäkivun hoidossa kuin ibuprofeeni ja parasetamoli.

Tausta

Väestötasolla alaselkäkivun ilmaantuvuus on vuosittain noin 5 %, mutta 60 - 90 % väestöstä kärsii alaselkäkivuista joskus elämänsä aikana. Hoitosuositukset Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa suosittelevat paikallista lämpöhoitoa akuutteihin selkäkipuihin.

Tutkimuksen tarkoitus ja menetelmät

Tutkimuksessa verrattiin lämpövyön (8 tunnin ajan noin 40 C), ibuprofeenin (3x 400mg/vrk) ja parasetamolin (4x1000 mg/vrk) vaikutusta akuuttiin alaselkäkipuun. Lämpövyö- ja parasetamoliryhmissä oli mukana 113 ja ibuprofeeniryhmässä 106 koehenkilöä. Tutkimuksen primäärimuuttujana oli kivun lievitys hoidon ensimmäisen päivän aikana. Kivun lievitystä mitattiin asteikolla 0 - 5. Nolla kuvasi tilannetta, jossa ei kivun lievitystä ollut ja 5 täydellistä kivun lievitystä. Myös selän jäykkyyttä ja notkeutta/taipuisuutta seurattiin.

Tulokset

Ensimmäisen 8 tunnin aikana kivun lievitys oli selkävyöryhmässä (keskiarvo 2,00) tilastollisesti merkitsevästi suurempaa kuin ibuprofeeniryhmässä (ka. 1,51) tai parasetamoliryhmässä (ka. 1,32). Lämpö lisäsi myös selän taipuisuutta ja vähensi selän jäykkyyttä tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin lääkeaineet.

Pohdintaa

Lämpöhoitoa on käytetty varsin harvoin selkäkipujen hoidossa. Yhtenä tekijänä saattaa olla, ettei sopivaa hoitomuotoa (lämmitettävä/lämpiävä selkävyö) ole ollut markkinoilla. Irrallisten lämpöpakkausten käyttö on hankalaa ja estää henkilön normaalin aktiviteetin. Lämpövyön käyttö ei ole este lääkkeiden käytölle. Koehenkilöryhmä, joka olisi saanut yhdistelmähoitoa (lämpö + ibuprofeeni) olisi ollut mielenkiintoinen lisä tutkimukselle.

Johtopäätökset

Lämpövyön käyttö osoittautui selvästi tehokkaamaksi alaselkäkivun hoidossa kuin ibuprofeeni ja parasetamoli.

Alkuperäisartikkeli

Nadler SF, ym. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. Spine 2002;27:1012-1017

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli on luettavissa PubMedin kautta osoitteessa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12004166