Kylmähoito akuuteissa nilkan nyrjähdyksissä

Jaksottainen kylmähoito saattaa olla tehokkaampi kuin perinteinen yhtäjaksoinen menetelmä.

Tausta

Kylmähoito on yleisesti hyväksytty hoitokäytäntö nilkan nyrjähdysten jälkeen, vaikka akuuttien pehmytkudosvammojen jälkeisen kylmähoidon eduista on melko vähän tutkimusnäyttöä. Suurin osa satunnaistetuista, plasebokontrolloiduista kylmähoitotutkimuksista on tehty leikkaushoitopotilailla.

Tutkimuksen tarkoitus

Perinteistä kylmähoitoa (kylmää 20 minuutin ajan kahden tunnin välein) verrattiin jaksottaiseen hoitomenetelmään (10 minuttia kylmää, kylmä pakkaus poistettiin 10 minuutiksi, jonka jälkeen 10 minuutin kylmähoito toistettiin. Sama toistettiin kahden tunnin välein.). Kumpaakin kylmähoitomenetelmää jatketiin kolmen vuorokauden ajan. Tutkimukseen osallistui 44 urheilijaa ja 45 ei-urheilijaa, joilla oli lievä tai keskivaikea nilkan nyrjähdys kolmiasteisella mittarilla. Noin puolet nilkan nyrjähdyksistä oli urheilun aiheuttamia.

Tulokset

Jaksottaista kylmähoitomenetelmää käyttäneillä oli tilastollisesti merkitsevästi vähemmän kipua rasituksessa viikon kuluttua vammasta. Nilkan toimintakyvyssä, turvotuksessa ja lepokivussa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja, vaikka pieniä eroja olikin jaksottaista hoitoa saaneen ryhmän eduksi.

Pohdintaa

Tutkijat pohtivat, että jaksottaisella hoidolla kudoslämpötila pysyy optimitasolla pidempään kuin perinteisellä hoidolla. Tämä vähentää kudosten aineenvaihduntaa pidemmäksi ajaksi ja voi vähentää sekundaarisia soluvaurioita sekä turvotusta, hermovauroita ja lihasjännitystä. Tehokkaamman kivunlievityksen vuoksi jaksottainen hoito saattaa mahdollistaa myös vammautuneen alueen aikaisemman mobilisaation, mikä edistää kudoksen paranemista.

Johtopäätökset

Jaksottainen hoito akuuttien pehmytkudosvammojen jälkeen saattaa lisätä kylmähoidon terapeuttista vaikutusta.

Alkuperäisartikkeli

Bleakley CM ym. Cryotherapy for acute ankle sprains: a randomised controlled study of two different icing protocols. Br J Sports Med 2006;40:700-705

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli on luettavissa PubMedin kautta osoitteessa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16611722